Zdravíme, přátelé,

jak se vyvíjelo kolektivní vědomí mužů a žen ve střední Evropě za posledních 100 let? Pojďme společně objevit kořenové vzorce, které vás do dnes ovlivňují. Ulevíte své mysli a pochopíte, proč… Pohodlně se usaďte, přepis channelingu se Strážcem třetího oka začíná.

Kolektivní vědomí žen prošlo velkým probuzením za posledních 100 let. Zaměříme se na události probíhající na vašem území.

Okolo roku 1900 graduje v ženách energie, která nakonec zajistí rovnoprávnost v oblasti
voleb. Ženy na území ČR získávají právo volit v roce 1920. Ženy jsou poháněny k tomu, aby
se vyrovnaly mužům. Je to z důvodu utlačování, které trvalo tisíceletí předtím. Proto je
odhodlání žen již dostatečně silné, aby ustálo prvotní mužskou nevoli. Některé ženy jsou až
posedlé tím, vyrovnat se mužům. Ženy se začínají věnovat oborům, kterým předtím výhradně
dominovali muži. Začínají nosit mužské oblečení. Učí se obstát a velmi těžce si vydobývají
uznání v mužském světě.

Přichází 2. sv. válka, která v ženách mužský princip ještě více posiluje. Mnohé ženy přišly o
své muže na frontě nebo v koncentračních táborech. Všudypřítomný strach a potřeba přežít
silně zasévá semínko mužských principů do kolektivního vědomí žen. Najednou je používání
mužského pricipu otázkou života a smrti.

Poválečná atmosféra vybízí k budování, což je další aspekt mužského spektra. S nástupem
komunismu se postupně ideologickým ideálem ženy stala usměvavá dělnice, která se nebojí
ani ryze mužských povolání. A tak se přestalo nosit být pouze ženou v domácnosti. Ženy se
ve velkém vrhají do zaměstnání.

Píší se 50. – 60. léta 20. století. Profesně se postupně ženy vyrovnávaly mužům a učily se hrát
podle mužských pravidel, protože jedině tak bylo možné obstát a udržet si uznání. Ženy v
osobní rovině postupně ukrajovaly ryze ženské kvality, protože nabyly dojmu, že bez nich je
život snazší.

Po revoluci se na vašem území objevila další vlna nahromaděné energie. Ženy si začaly
uvědomovat, že nelze zvládat všechno. Práci, domácnost, péči o rodinu. Že být pouze v
mužském nastavení má svá úskalí.

Nyní se nacházíte ve fázi, kdy se ženy zastavují. Kyvadlo rovnováhy se před sto lety
vychýlilo na cestu poznání mužského principu v ženách. A ženy obstály. Tato zkušenost je
naplněná. Přichází zastavení a objevuje se touha po rovnováze. Rovnováha mezi výkonem a
plynutím. Rovnováha mezi vnitřním mužem a vnitřní ženou. Rovnováha mezi čtyřmi aspekty
ženské energie. Rovnováha mezi energií, kterou dávám a kterou přijímám. Rovnováha mezi
intuicí a logikou.

A právě toto dění na úrovni kolektivního vědomí může způsobovat, že jako ženy tápete.
Protože už nechcete věci ve svém životě dělat pouze pod taktovkou mužské energie, ale
zároveň ještě nevíte, jaká je ta nová cesta. Nová cesta žen právě teď vzniká. Umírněná od
extrémů. Založená na moudrosti intuice a integraci logiky. Možná proto teď nevíte, co chcete,
jak fungovat dál. Po staru to již nejde a po novu ještě nemáte předlohu. Je v pořádku se nyní
cítit zmatená. Procházíte procesem učení novému fungování. Je to nový zápis do kolektivního
vědomí, ze kterého bude čerpat další generace.

Ženy, jste úžasné takové, jaké jste již teď a tady. Hrajte si, učte se. Chybu udělat nemůžete.
Protože to důležité je již za vámi, a tím bylo zastavení fungování čistě na mužské vlně. Každá
z vás má jedinečně namíchaný koktejl mužské a ženské esence. Teď je váš čas tuto esenci
poznat a začít naplňovat své potřeby dle vlastní předlohy. (konec přepisu)

Nastavení rovnováhy mezi vnitřním mužem a vnitřní ženou se věnujeme na Setkání žen – Buď spojenou ženou. Poslední termín tohoto setkání se uskuteční 25.3. v Ostravě. >>>Chci více informací o setkání<<<

 

Zjemnění ve vědomí mužů jako cesta k celistvosti a vnitřní spokojenosti

Kolektivní vědomí mužů prošlo velkou přeměnou za posledních 100 let. Zaměříme
se na události probíhající na vašem území. Osvětlí vám to situaci, se kterou se
vypořádávají muži nyní, protože nyní silně vyvstávají na povrch vzorce vašich
předků. Objevují se, aby skrze vás byly propuštěny.

Okolo roku 1900 muži poprvé čelí silnému probuzení svých žen. Podvědomě cítí,
že změnu, kterou si mnozí vnitřně přáli, nelze již potlačit, umlčet, natož zastavit. V
první fázi se změně brání. Nastává vlna strachu a pochybností. Nová vlna ženské
síly odstartovala potřebu zamyslet se nad podstatou své existence. Objevuje se
vina a hněv, protože vědomí mužů mělo minimálně tisíciletou nadvládu nad vědomím žen.

A protože zatím není úplně rozšířená zkušenost mít po svém boku
přiznaně silnou ženu, muži nevědí, tápou, a dokonce s ženami v mnohém bojují.
Prvním znakem nastávající změny je uznání volebního práva žen v roce 1920 na
území ČR. Muži se vyrovnávají s novou pozicí žen ve společnosti celkem statečně.
Období první republiky je pro muže balzám na pošramocené sebevědomí z
předchozích dekád, kdy bylo třeba se stále někomu podvolovat a krotit svou sílu a
hlavně kreativitu. Během první republiky se muži na vašem území mohli konečně
naplno a svobodně realizovat. To přineslo svěží vítr do plachet, a tak narůstající
potřeba žen po realizaci nebyla překážkou.

Přichází 2. světová válka. Zde se probouzí chuť a síla k obraně. Vědomí mužů je
připravené obstát a vydobýt si své místo na pomyslném výsluní vnitřní síly, protože
roky bylo na území ČR potlačováno nebo otročeno. Jenomže je zastaveno, obrana
se nekoná. To byl velký šrám ve vědomí mužů, kteří jsou připraveni, ale nemohou.
Na úrovni kolektivního vědomí mužů dochází ke stažení energie, protože její
potenciál nebyl využit. Zde se jedná o první velký ústup kolektivního vědomí mužů.
Zároveň probíhá druhá linka, kdy muži umírají na frontě a v koncentračních
táborech. Zde se otiskuje silný aspekt marnosti. Vědomí mužů cítí, že ženy čeká
velmi náročné období, až válka skončí.

Poválečná budovatelská nálada opět probouzí kreativitu a uspanou sílu stejně jako
za první republiky. Jenomže je zde silný střet s ženskou silou. Ženy se cítí
ohrožené a oslabené díky odchodu mužů, kvůli válce a vyhlazování. Začínají
přebírat otěže do svých rukou. A tady opět vědomí mužů zažívá ústup až propad.
Ryzí mužská síla není žádána, protože ženy začínají pod vlivem strachu
vychovávat hodné kluky, kteří nebudou mít ani pomyšlení na jakýkoliv boj. Tak se
ženy jaly vytvořit bezpečný svět.

Následuje příchod komunistického režimu, který vlastně podpoří výchovu hodných
kluků a také rozvoj mužského aspektu v ženách. A hodní kluci budou režimu
nejlépe sloužit. V kolektivním vědomí mužů to burácí. Hromadí se síla, která zatím
nemohla být projevena. Světlá chvilka svitne v roce 1968, kdy je vědomí mužů opět
připraveno chránit své území před vpádem ruských vojsk. Avšak tento plamen
naděje na projevení ryzí mužské síly je velmi rychle uhašen.

Poté se muži potýkají s vnitřním napětím a nervozitou, kdy už se konečně budou
moci projevit. To způsobuje silnou inklinaci k závislostem, obzvláště na alkoholu.
Muži spočívají většinou v tichosti vedle svých žen ochutnávajících moc a sílu
mužského aspektu, který v sobě velmi silně rozvíjejí. A tak některým mužům
„začaly chybět koule“, protože si je vzala jejich žena. A tiše trpí roky ponižování a
vlastní neschopnosti. I když se to zdá velmi útrpné a vzduch je prosáklý marností,
mužské vědomí se učí přijmout svou jemnou stránku. Muži pod silným tlakem žen
rozvíjejí dovednosti citu, které předtím většinou spaly.

Další průlom přichází s revolucí v 90. letech, kdy se ženy nabažily emancipace a
zjišťují, že fungování pouze na vlně mužského principu nefunguje. Zde se projevuje
energie desetiletí střádaná v mužském vědomí. Opět je možné projevovat kreativitu
a i se nabažit v rámci tzv. bezpečného boje, protože vzniká konkurenční trh, na
kterém silnější vyhrává.

Díky tomu muži opět mohou projevovat ryzí mužskou sílu, která už ale není
zraňující a nemusí absolutně vládnout ženám. Proto se už muž nebojí svou razancí
usměrnit ženu po svém boku. Proto se již na druhé straně nebojí projevit svou vnitřní ženu, protože již není brána jako slabost. A tak došlo ke zjemnění, které vede k lásce. K hlubšímu pochopení vědomí mužů a žen.

Kéž se ženy i muži setkají ve společném tanci, kde spočinou ve své přirozenosti.
(konec přepisu)

Přijměte pozvání na Setkání žen – Buď spokojenou ženou 25.3. v Ostravě Více informací a registrace na akci >>>tady<<<

Chcete se naučit channelovat? Víkendová výuka  channelingu proběhne 17.-19.3. v Praze. Více informací a registrace na akci >>>zde<<<

Nebo s námi pojeďte na pětidenní kurz channelingu Škola Channelingu 21.-26.8. 2023. Pro více informací a registraci klikněte >>>sem<<<