Automatické opakované platby

Forma opakovaných plateb
Automatické platby jsou realizovány na základě rozhodnutí klienta při potvrzení objednávky a zvolením možnosti: Souhlasím s automatickou opakovanou platbou.

Důvod opakovaných plateb
Poskytujeme možnost opakovaných automatických plateb u služby Opakované měsíční členství v Channelingovém online klubu
(
https://skolachannelingu.cz/klub-stranka/).

Cena
Cena účtovaná pomocí automatických plateb je fixní v rámci zvoleného členství v Channelingovém online klubu. Postup případné změny předplatného upravují Všeobecné obchodní podmínky bodem 8. Změny podmínek a smlouvy. Automatické platby je možné uplatnit pouze pro opakované měsíční členství. Klient hradí měsíční členství v Channelingovém online klubu formou opakovaných měsíčních plateb ve výši 550,- Kč.

Frekvence plateb
Platba se účtuje 1x za měsíc v den, kdy je poprvé aktivované členství v Channelingovém online klubu. Měsíční členství se prodlužuje automaticky na
základě automatických opakovaných plateb. Zákazník má možnost v následujícím měsíci členství ukončit, zrušením automatických opakovaných
plateb u své banky nebo zasláním emailu s žádostí o ukončení na emailovou adresu: luciealferi@gmail.com

Variabilita strhávání
Cena automatických plateb je fixní, a je předem daná cenou členství v Channelingovém online klubu. Frekvence automatických plateb je 1x měsíčně dokud zákazník sám automatické opakované platby nezruší u své banky.

Zrušení služby automatických plateb
Klient má možnost zrušit službu automatických opakovaných plateb kdykoliv během trvání členství prostřednictvím emailu na adresu luciealferi@gmail.com
Zrušením služby automatických opakovaných plateb zaniká obchodní smlouva o poskytování služby Opakované měsíční členství v Channelingovém online klubu.