Automatické opakované platby

Forma opakovaných plateb
Automatické platby jsou realizovány na základě rozhodnutí klienta při potvrzení objednávky a zvolením možnosti: Souhlasím s automatickou opakovanou platbou.

Důvod opakovaných plateb
Poskytujeme možnost opakovaných automatických plateb u služby Roční členství v Channelingovém online klubu (https://skolachannelingu.cz/klub-stranka/), aby se roční členství mohlo hradit formou měsíčních splátek, a tím se stalo pro klienty dostupnější.

Cena
Cena účtovaná pomocí automatických plateb je fixní v rámci zvoleného členství v Channelingovém online klubu. Postup případné změny předplatného upravují Všeobecné obchodní podmínky bodem 8. Změny podmínek a smlouvy. 
Automatické platby je možné uplatnit pouze pro roční členství.
Klient hradí roční členství v Channelingovém online klubu formou měsících splátek ve výši 450,- Kč

Frekvence plateb
Platba se účtuje 1x za měsíc v den, kdy je poprvé aktivované členství v Channelingovém online klubu.

Variabilita strhávání
Cena automatických plateb je fixní, a je předem daná cenou členství v Channelingovém online klubu. Frekvence automatických plateb je 1x měsíčně ve 12ti po sobě jdoucích měsících. 

Zrušení služby automatických plateb
Klient má možnost zrušit službu automatických opakovaných plateb kdykoliv během trvání členství prostřednictvím emailu na adresu luciealferi@gmail.com
Zrušením služby automatických opakovaných plateb nezaniká obchodní smlouva o poskytování služby ročního členství v Channelingovém online klubu.
hned po ukončení služby automatických opakovaných plateb klient doplatí najednou zbývající částku ročního členství.