Channeling

je stav vědomí, během kterého je možné získávat informace
z jemnohmotného světa.

Aby pojem jemnohmotný svět nebyl jen abstraktním popisem, pojďme se podívat, co se pod ním skrývá.

Člověk může vyhodnocovat informace ze svého okolí buď rozumem, nebo pocitem. Díky rozumu vytváříme a rozlišujeme fyzický svět. Ve fyzickém světě na základě rozumu uznáváme pevně dané zákonitosti, například „toto je dřevěný stůl a má hnědou barvu“ nebo „skříň měří 200 cm na výšku a 180 cm na šířku“. Rozumem popisujeme pevně daná fakta o fyzickém světě.

 Díky pocitu rozlišujeme jemnohmotný svět. V jemnohmotném světě jsou zákonitosti tvořené naším vnitřním nastavením a nastavením okolí, ve kterém se nacházíme. Abychom rozuměli jemnohmotnému světu, nejprve potřebujeme znát naše vnitřní nastavení (to můžete začít objevovat díky meditaci SRDCE). Když postupně poznáváme naše vnitřní nastavení, je pro nás přirozené vnímat vnější svět v širších souvislostech. Často jsme schopni vnímat jemnohmotný svět skrze negativní události. Díky pocitu rozlišujeme kvalitu informace či prožitku, např. „ten dřevěný hnědý stůl se mi líbí, hezky zapadá do celého interiéru“ nebo „ten dřevěný hnědý stůl je příliš masivní, v celku to vypadá vulgárně“. Toto je příklad základního vnímání jemnohmotného světa. My se v rámci energetického nastavení v jemnohmotném světě můžeme vydat ještě hlouběji. Můžeme zjistit, kde se bere dojem, že se nám stůl v interiéru líbí, nebo naopak nelíbí a proč tomu tak je.

 Channeling je způsob, jakým se vydáváme do hlubin poznání sebe sama v jemnohmotném světě. Když s channelingem začínáme, používáme posvátný prostor srdce, který je hlavní branou do nekonečného světa multidimenzionálních bytostí. Srdce je základem naší bezpečnosti při channelingu.

Channeling

je způsob, jakým se vydáváme do hlubin poznání sebe sama v jemnohmotném světě.
Když s channelingem začínáme, používáme posvátný prostor srdce, který je hlavní branou do nekonečného světa multidimenzionálních bytostí. Srdce je základem naší bezpečnosti při channelingu.

Slovo channeling pochází z anglického slova channel = kanál. Když channelujeme, stáváme se kanálem pro průchod informací z jemnohmotného světa.

Když už jsme si vysvětlili, co to je jemnohmotný svět, je jasné, že srdce je pomocníkem číslo jedna. Díky vnímavosti směrem k srdci zvyšujeme citlivost vůči jemnohmotným informacím. Můžeme být v kontaktu s jednotlivými bytostmi či být v propojení s univerzálním zdrojem. Mnozí z nás komunikují s osobními duchovními průvodci.

Stát se channelerem je postupný proces práce s myslí, emocemi, egem a tělem. K channelingu nepotřebujeme zažívat změněné stavy vědomí. Nepotřebujeme žádné podpůrné látky.

Jednoduše se nejprve učíme odvrátit pozornost od vlastních myšlenek. Když umíme myšlenky nejprve pozorovat, dodává nám to zkušenost, že my nejsme myšlenkami. Když se přestáváme identifikovat s vlastními myšlenkami, můžeme vědomě pracovat s emocemi, automatickými programy v mysli, s egem i tělem. Mám za to, že channeling pro nás kdysi byl naprosto přirozenou součástí života. Pouze jsme ho pod vlivem moderní doby zapomněli praktikovat.

Další výklady channelingu naleznete zde:

Máte odvahu jít vstříc prvním channelingovým zážitkům?
Projděte meditací SRDCE! Meditace SRDCE uvolňuje všechny překážky, které nám v channelingu brání. V následujícím videu vám nabízím vedenou meditaci SRDCE, jejímž prostřednictvím na vlastní kůži prožijete první kontakt s jemnohmotným světem.

Hlavním zdrojem informací ve Škole channelingu je informační pole Strážce třetího oka.

Pomocí channelingu se Strážcem třetího oka zaštiťujeme celý projekt. Strážce třetího oka je rozšířené vědomí. Má rozsah od 1. do 7. dimenze. Energie strážců přichází v okamžiku, kdy je třeba nastavit rovnováhu. Strážce třetího oka nám ukazuje rovnováhu mezi intuicí a logikou. Učí nás, jak logiku a intuici sjednotit v denním životě. Jeho učení je nadčasové. Jedná se o jednoduché principy, které si může osvojit každý.

Strážce třetího oka vnímá, že jsme duchovní podstatou, která má k dispozici 4 základní nástroje: mysl, emoce, ego a tělo. Uvědomění si, že mysl je nástroj, emoce jsou nástroj, ego je nástroj a tělo je nástroj, dovoluje projevovat sílu srdce v každém okamžiku.

Slova Strážce třetího oka jsou vyjádřením nejvyšší radosti. Nejvyšší radost je přirozeným projevem duchovní podstaty. Je to stav vědomí, který se objevuje na základě vědomého přístupu k životu. Díky nejvyšší radosti jsme vždy ve správný čas na správném místě. Cítíme, kdy je třeba být aktivní a kdy nechat věci plynout.

Kontakt se Strážcem nám přináší uvolnění mysli, odstup od emocí, uklidňuje ego a harmonizuje tělo. To vše skrze vědomý přístup ke všem situacím, které život přináší.

Síla vědomí má klíče ke všem zamčeným dveřím. Síla vědomí zná další krok na cestě života. To je to, co si odnášíme ze setkání se Strážcem. Vnímat život jako učení o sobě samých. Žít naplno cestu srdce.

Zůstaňte s námi v kontaktu a dostávejte novinky z jemnohmotného světa do emailu.