Ceník a platební podmínky

 

 

 

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

   

  1. Lucie Alferi

Branislavova 1418/7, Beroun 266 01
O: 88844404
tel: +420 728 289 112
(dále také „pořadatel)

poskytuje uživatelům, jakožto fyzickým osobám (dále také „uživatel) na vyžádání audiovizuální mediální služby v rámci projektu nazvaného Škola Channelingu na adrese www.skolachannelingu.cz (dále také „stránky) s audiovizuálním obsahem dostupným v prostředí sítě internetu, tedy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní stránek pořadatele (dále také „služba). V rámci služby se uživatel zavazuje hradit pořadateli za poskytnuté služby úplatu formou předplatného.

 1. Tento ceník a platební podmínky (dále také „ceník) nedílně spolu se všeobecnými obchodními podmínkami (dále také „podmínky), Zpracováním osobních údajů a věrnostním programem (dále také „věrnostní program) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti pořadatele a uživatele a společně tvoří smlouvu o poskytování služeb (dále také „smlouva).

 

 1. VARIANTY PŘEDPLATNÉHO

Pořadatel poskytuje pouze dvě varianty předplatného, a to v délce trvání 1, 6 nebo 12 měsíců.

 

 1. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

  1. Cena předplatného za službu na jeden měsíc činí 550,- Kč (dále také ,,základní měsíční cena“). Měsíční členství je hrazené pouze formou automatických opakovaných plateb z karty zákazníka.
 1. Cena předplatného za službu hrazeného jednorázovou platbou za 6 měsíční období činí 2.700,- Kč (dále také „základní pololetní cena“).
 1. Cena předplatného za službu hrazeného jednorázovou platbou za 12 měsíční období činí 4.200,- Kč (dále také „základní roční cena“).
 1. V případě předplatného na jeden měsíc, se služba prodlužuje automaticky v rámci automatických opakovaných plateb . Zákazník má možnost zrušit pokračování předplatného v následujícím měsíci u své banky. Cena předplatného na jeden měsíc zůstává stále stejná. V případě předplatného na 6 měsíců o prodloužení předplatného žádá zákazník. Pomocí emailu nebo dle nabídky v uživatelském účtu. V případě předplatného na 12 měsíců o prodloužení žádá zákazník pomocí emailu nebo dle nabídky v uživatelském účtu.
 1. Cena předplatného za službu je hrazena prostřednictvím platebních (kreditních, debetních) karet za využití platebního portálu GoPay. Uživatel vyjadřuje souhlas s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay a s jejich obchodními podmínkami se kterými se uživatel může seznámit zdeUživatel bere na vědomí, že s údaji jeho platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).
 1. V rámci objednávky a uzavření smlouvy bude uživatel informován o tom:
  a) že důvodem založení opakované platby je smluvní vztah s pořadatelem,
  b) jaká je maximální částka opakované platby,
  c) zda-li je částka platby fixní nebo variabilní,
  d) o jaké se jedná období, po které bude opakovaná platba strhávána,
  e) v jakém datu a frekvenci bude probíhat strhávání opakované platby,
  f) zda-li je datum, popř. frekvence strhávání fixní nebo variabilní,
  g) jaká bude konkrétní forma komunikace, jakou může zákazník využít pro změnu nastavení opakované platby,
  h) jak opakovanou platbu zrušit a stornovat,
  ch) že je nutné s výše uvedenými informacemi výslovně souhlasit.

 

 1. VLIV NA CENU

Výši ceny předplatného za službu ovlivňuje:
a) zda je zvolena varianta jednorázové platby za celé předplatné období či zda je platba uskutečňována pomocí automatických opakovaných plateb;
b) zda je uživatel novým uživatelem či zda je jeho členství prodlužováno v souladu s podmínkami (viz čl. 3. ceníku);
c) zda uživatel svou činností přispěl ke smluvnímu vztahu pořadatele s jiným uživatelem v souvislosti se službou a tento jiný uživatel tuto skutečnost uvedl při registraci jeho uživatelského účtu (viz. věrnostní program).

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento ceník je platný a účinný od 1.3.2021 a ruší předchozí znění ceníku.