Ceník a platební podmínky

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ

  1. Lucie Alferi

Zapova 1209/4, Praha, 150 00
O: 88844404
tel: +420 728 289 112
(dále také „pořadatel)

poskytuje uživatelům, jakožto fyzickým osobám (dále také „uživatel) na vyžádání audiovizuální mediální služby v rámci projektu nazvaného Škola Channelingu na adrese www.skolachannelingu.cz (dále také „stránky) s audiovizuálním obsahem dostupným v prostředí sítě internetu, tedy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní stránek pořadatele (dále také „služba). V rámci služby se uživatel zavazuje hradit pořadateli za poskytnuté služby úplatu formou předplatného.

 1. Tento ceník a platební podmínky (dále také „ceník) nedílně spolu se všeobecnými obchodními podmínkami (dále také „podmínky), Zpracováním osobních údajů a věrnostním programem (dále také „věrnostní program) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti pořadatele a uživatele a společně tvoří smlouvu o poskytování služeb (dále také „smlouva).

 

 1. VARIANTY PŘEDPLATNÉHO

Pořadatel poskytuje pouze dvě varianty předplatného, a to v délce trvání 6 nebo 12 měsíců.

 

 1. CENA A ZPŮSOB ÚHRADY

  1. Cena předplatného za službu hrazeného jednorázovou platbou za 12 měsíční období činí 4.200,- Kč (dále také „základní roční cena).
 1. Cena předplatného za službu hrazeného rozloženě v měsíčních splátkách činí měsíčně 450,- Kč, tedy cena předplatného v souhrnu činí 5.400,- Kč s tím, že možnost využití hrazení předplatného rozloženě v měsíčních splátkách je umožněna pouze pro nové uživatele a pouze pro prvních 12 měsíců členství. To pro vyloučení pochyb znamená, že v případě, že bude členství uživatele prodlouženo v souladu s podmínkami pro následující období, bude uživatel nucen uhradit cenu za službu ve výši a způsobem stanoveným v odst. 1 nebo odst. 3 tohoto článku.
 1. Cena předplatného za službu hrazeného jednorázovou platbou za 6 měsíční období činí 2.700,- Kč (dále také „základní pololetní cena).
 1. V případě, že se uživateli prodloužilo členství ve smyslu podmínek, je cena předplatného za toto následující prodloužené období ponížena o 30% z hodnoty předchozího uhrazeného předplatného, tedy o 30% hodnoty základní roční ceny, nebo 30% hodnoty základní pololetní ceny (dle toho, kterou variantu předplatného uživatel v předchozím období zvolil) s tím, že tato cena platí až od daného prodlouženého období a nemá zpětně vliv na základní roční cenu ani základní pololetní cenu.
 1. Cena předplatného za službu je hrazena prostřednictvím platebních (kreditních, debetních) karet za využití platebního portálu GoPay. Uživatel vyjadřuje souhlas s uložením platebních údajů na straně platební brány GoPay a s jejich obchodními podmínkami se kterými se uživatel může seznámit zdeUživatel bere na vědomí, že s údaji jeho platební karty GoPay nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).
 1. V rámci objednávky a uzavření smlouvy bude uživatel informován o tom:
  a) že důvodem založení opakované platby je smluvní vztah s pořadatelem,
  b) jaká je maximální částka opakované platby, 
  c) zda-li je částka platby fixní nebo variabilní,
  d) o jaké se jedná období, po které bude opakovaná platba strhávána,
  e) v jakém datu a frekvenci bude probíhat strhávání opakované platby,
  f) zda-li je datum, popř. frekvence strhávání fixní nebo variabilní,
  g) jaká bude konkrétní forma komunikace, jakou může zákazník využít pro změnu nastavení opakované platby,
  h) jak opakovanou platbu zrušit a stornovat,
  ch) že je nutné s výše uvedenými informacemi výslovně souhlasit.

 

 1. VLIV NA CENU

Výši ceny předplatného za službu ovlivňuje:
a) zda je zvolena varianta jednorázové platby za celé předplatné období či zda je platba uskutečňována rozloženě v měsíčních splátkách (viz čl. 3. ceníku);
b) zda je uživatel novým uživatelem či zda je jeho členství prodlužováno v souladu s podmínkami (viz čl. 3. ceníku);
c) zda uživatel svou činností přispěl ke smluvnímu vztahu pořadatele s jiným uživatelem v souvislosti se službou a tento jiný uživatel tuto skutečnost uvedl při registraci jeho uživatelského účtu (viz. věrnostní program).

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tento ceník je platný a účinný od 1.3.2021 a ruší předchozí znění ceníku.