Zdravíme, přátelé,

co to je channeling? Jak channeling probíhá? Co byste měli vědět? Je to težké naučit se channelovat? Za tento článek děkujeme spřátelenému projektu Kvantová cesta, kterou založil Jiří Lexa. Jiří roky podporuje ostatní na vědomé cestě životem. Autorem článku je Jan Kuthan redaktor Kvantové cesty. 

Spousta lidí si pod pojmem „channeling“ (čtěte jako „čenelink“) představí něco nadpřirozeného, záhadného a tak trochu „pochybného“. Co si budeme povídat, náš rozum s tím má zkrátka docela „problém“. O to více překvapí, že channeling není jen pro pár vyvolených jedinců se zázračnými schopnostmi.

Naučit se channelovat můžete například ve Škole channelingu Lucie Alferi. Když jsem se na rozhovor s ní připravoval, prošel jsem si její web, poslechl její videa a zjistil, že v těchto materiálech odpovídá na vše podstatné, co by i zde mělo zaznít. Náš rozhovor je tak „virtuální“, nicméně zveřejněný s její autorizací a doplněním. Pojďme si tedy přiblížit základy channelingu.

Co to tedy channeling je?
„Channeling je vědomý kontakt s jemnohmotným světem. Díky channeling můžeme z jemnohmotného světa získávat informace, které potřebujeme jako podporu na cestě vědomým životem. Někdo může mít s channelingem třeba i nahodilou zkušenost, když zažil náhodný kontakt s jemnohmotným světem nebo si prošel určitým zážitkem. To je také channeling, nicméně spuštěný samovolně, aniž bychom tomu šli naproti. Já se zabývám především channelingem takovým, jenž předpokládá, že jsme se pro tento kontakt s jemnohmotným světem rozhodli vědomě.“

Pro koho je channeling vhodný?
„Všeobecně je channeling vhodný pro lidi, kteří jsou připraveni převzít zodpovědnost za svůj život do svých rukou a zajímá je prozkoumávat hlubší místa svého srdce. Chceme-li být v kontaktu s jemnohmotným světem, pak v rámci Školy channelingu k tomu používáme naše srdce. Channeling je vhodný také pro ty, kteří už si osvojili nějaké metody práce osobního rozvoje a cítí, že už by chtěli se dál rozvíjet a jít dál. I to vám pak channeling poskytne, neboť vy se propojíte se svým srdcem a na základě toho propojení se necháváte individuálně vést.“

Je třeba se na channeling nějak připravit?
„Než vůbec začneme channelovat, tak se nejprve soustředíme na poznání našeho vnitřního světa a na propojení se se srdcem. S tím ruku v ruce přichází poznání, že máme plnou zodpovědnost a máme plně ve svých rukách každý svůj vlastní prožitek. Vše, co se nám v našem životě děje, tak je na nás, jakým způsobem s tím naložíme.“

Co to obnáší v praxi?
„Při výuce channelingu se učíme vědomě přistupovat k emocím, k egu, k myšlenkám, k našemu tělu… Učíme se být pozorovateli tohoto všeho. V okamžiku, kdy jsme schopný toto vše pozorovat, tak nás to vede k tomu, abychom byli zodpovědnější v našem životě. Abychom si uvědomili, že není tak důležité, co se děje venku, ale jak na to reagujeme.

Takže než se začneme vůbec učit channelovat, tak se učíme vědomě přistupovat ke svému životu a převzít odpovědnost za svůj život. A to je i jeden z bezpečnostních prvků. Abychom mohli být v kontaktu s jemnohmotným světem, tak používáme bránu svého srdce a s tím je třeba neustále pracovat.“

Na co konkrétně se channeleři napojují?
„U každého se channeling projevuje individuálně. Někdo pocítí, že je mu příjemné channelovat informace skrze srdce, kdy nekomunikuje s konkrétním zdrojem a jen se naučí navnímat, zda ta informace, která přichází, je vhodná, je podporující a přichází přímo od primárního zdroje.

Pak jsou lidé, kterým je příjemnější, když jsou ve spojení s dalšími zdroji. Ty sice stejně pocházejí primárně z toho jednoho hlavního zdroje, ale popsala bych je tak, že jsou to něco jako specialisté. Mohou to být duchovní průvodci, kteří jsou určeni přímo nám osobně a provázejí nás na cestě životem, anebo to mohou být duchovní průvodci, kteří jsou připraveni sdílet své vědění s širším publikem. A toto je na preferenci každého z nás. Po té cestě výuky channelingu zjišťujete, jaká ta forma vám je příjemná. Mnoho lidí zůstává u propojení se srdcem.“

Jaké jsou způsoby zaznamenávání přijatých informací?
„Channeling se u každého channelera projevuje individuálně. Existuje několik základních druhů channelingu. Buďto channeling mluveným slovem, pak můžeme jako channeleři psát automatické písmo, můžeme dělat automatickou kresbu, ale channeling také může probíhat formou zpěvu nebo formou předávání energie.

To jsou základní formy. Každý channeler rozvíjí jednu formu jako svoji hlavní a zbylé formy má jako doplňkové, nebo se jim tolik nevěnuje, případně je občas prostřídá a zaměří se více na jinou. Záleží na každém channelerovi, jak má ten svůj channeling dobře uchopený, jak dobře zná tu svou schopnost a to, co může skrze channeling přinést.“

Proč se k channelingu využívá právě srdce?
„V srdci je uložena základní moudrost, je tam největší koncentrace naší duchovní podstaty. Díky srdci můžeme rozvíjet intuici a můžeme být ve spojení sami se sebou na té nejhlubší úrovni. To je základní princip – začít se propojovat se srdcem. Druhý princip je poznat ten prostor srdce.“

Jak moc je to náročné?
„Když se chcete naučit channelovat, tak to není o tom, že si jednou sednete do meditace a spustí se to. Stát se to samozřejmě může a přicházejí za mnou lidé, kteří už channelují a potřebují to jen uchopit do praxe. Když se ale rozhodnete bez zkušeností, že se naučíte channelovat, tak je třeba si nejdříve tu cestičku prokopat.

Takže pokud třeba vůbec nemáte zkušenosti s propojením se srdcem, tak je dobré si na to dát čas a netlačit na sebe, být na sebe velmi laskavý a raději jít po malých krůčcích, než udělat jeden veliký skok a pak v tom plavat jako v divoké vodě. Když se naučíte vnímat své srdce a jeho esence, tak jde opět o individuální prožitek. Každý to prožíváme úplně jinak. Někdo více fyzicky, jiný emočně, někdo tam nachází konstantní klid. Je to velmi individuální a nelze ani říci, že toto je lepší a toto je horší, toto snazší a toto lehčí.

V okamžiku, kdy máme jistotu, že ano, toto je prostor mého srdce, takto já ho cítím, zde jsem si pevný, pevná, v kramflecích. Teprve poté se spouští samotný channeling, pak teprve mohu začít číst informace ze srdce a vydat se naplno do toho jemnohmotného světa. To znamená, že buď tam na mě čeká nějaký můj osobní duchovní průvodce nebo dělám čtení z energetického pole, nebo nechám do srdce přicházet informace, které jsou potřeba a jsou nejvhodnější pro danou situaci.

V okamžiku, kdy děláme první krůčky do jemnohmotného světa, tak je třeba k tomu přistupovat tak, že se učíte dělat něco úplně nového. Potřebujete se v té schopnosti ukotvit. To se dělá skrze praxi. To bych asi nejsnadněji přirovnala k fyzickému cvičení. Když se rozhodnete například pracovat na své postavě nebo se rozhodnete, že budete vytrvalostní běžec, tak vám nebude stačit si jít jednou zacvičit nebo si jít zaběhat, ale musíte to opakovat mnohokrát za sebou, abyste dosáhli svého cíle.“

Vytrvalostí asi mnoho lidí neoplývá…
„Ano, zde je skutečně fáze, kdy ne všichni si ten channeling udrží. Tady se prověřuje to, jestli skutečně to cítíte od srdce, že to je moje cesta a dává mi to skutečně smysl. Vy můžete mít za sebou už i první channelingové zážitky, ale pak už je to o tom, jestli si to udržíte svou praxí. Jestli máte dostatek odhodlání praktikovat, jestli na to máte také podmínky. Potom se ta schopnost tříbí a vy posilujete ´neviditelný channelový sval´, začínáte tomu více rozumět, začínáte více rozumět vašemu průvodci, začínáte dostávat konkrétnější informace. V další fázi přichází informace, kdy jste schopni channelovat i oblasti, o nichž vůbec nic nevíte, neznáte je, nic jste si o nich nezjišťovali, zkrátka těch úrovní je skutečně mnoho.“

Jaká jsou bezpečnostní pravidla pro channeling?
„Základní bezpečnostní prvek channelingu je ten, že vnímám channeling jako mé vědomé rozhodnutí, ideálně motivované srdcem. Zkrátka, když cítíte volání toho channelingu, že se chcete naučit s jemnohmotným světem pracovat, volá vás to, zajímá vás to, těšíte se na to.

Jsou lidé, a já k ním také patřím, kteří mají spoustu ´samovolných´ channelových vstupů. To znamená, že jsme přišli do kontaktu s jemnohmotným světem aniž bychom to chtěli a aniž bychom věděli, že něco takového vlastně existuje. Byla jsem hozena do vody a učila jsem se postupně zjišťovat, co to vlastně obnáší. Mluvím o tom proto, že jsem neměla možnost poznat, že by v samovolných channelingových vstupech mohlo být něco pozitivního. Když se mi channeling spouštěl samovolně, hodně jsem se bála, protože to byly pouze ošklivé, negativní zkušenosti.

S každou další zkušeností můj strach rostl. Vůbec jsem si nedovedla představit, že by channeling mohl přinést něco prospěšného. V dobách, kdy se samovolné channelingové vstupy děly, jsem ani nevěděla, že se jedná o channeling. Tohle se změnilo až v okamžiku, kdy jsem se vědomě rozhodla, že chci channeling dělat. A začala se rozkrývat druhá stránka channelingové mince. Kdy jsem objevila, že pokud k channelingu přistupujeme vědomě, je možné získat mnoho prospěšného.

Až postupem času mi začalo docházet, že všechny ty negativní zkušenosti s channelingem měly smysl. Protože když teď provázím lidi výukou do hloubky, chápu, že je důležité nikam nespěchat. Také jak je důležité dodržovat bezpečnostní prvky. A zároveň dokáži ukázat cestu lidem, kterým se channeling spouští samovolně a mají negativní zkušenost. Takže proto je tak důležité to vědomé rozhodnutí motivované srdcem.“

Co dalšího by měl zájemce o channeling vědět?
„Další zásadou je, že channeling by měl mít začátek, průběh a konec. Měla by to být pevně ohraničená aktivita, při které všichni zúčastnění vědí, že se channeling děje. To znamená, že to ví ten channeler, ale i všichni, kteří ho poslouchají. To poskytuje bezpečný průběh a bezpečný prostor ke sdílení těch informací.

Další důležitý bod je ten, že všichni, kteří se zúčastňují channelingu, jsou na stejné úrovni. Já jako channelerka jsem na stejné úrovni se zdrojem, se kterým jsem v komunikaci. Tvoříme partnerství. Nejčastěji dělám channeling se Strážcem třetího oka a jsme rovnocennými partnery z té úrovně, že můžeme spolu komunikovat, probírat různá témata a navzájem se obohacovat. Zároveň jako channelerka jsem na stejné úrovni s vámi všemi, kteří channeling posloucháte. Je tam rovnocenné partnerství. Zároveň vy jste rovnocenní partneři ke zdroji, který skrze mne coby channelerku přichází. Toto by tam mělo být pokaždé.“

Proč je to důležité?
„Protože my lidé máme tendenci vzhlížet k někomu a něčemu, co je jakože shora, i když vlastně jemnohmotný svět nás obklopuje, takže je otázka, do jaké míry je to shora… Ale v okamžiku, kdy my začneme vzhlížet, tak ponížíme sami sebe a tam najednou vzniká prostor, na který už nemáme vhled, na který už nemáme to vědomí. Tam se pak mohou dít věci mimo naši kontrolu, což nechceme. Partnerství je proto další důležitý prvek channelingu.“

Ještě nějaké pravidlo je třeba připomenout?
„Závěrečný bod bezpečnostních prvků je poznání svého vlastního zdroje, co umí, jak se jmenuje, jaká probíhá energetická výměna mezi mnou a zdrojem, protože channeling je o výměně energie. Není to tak, že by sem tekla neomezeně energie z jemnohmotného světa a na druhou stranu nic neodcházelo, zkrátka nějaký ten zdroj má nějakou motivaci, proč je s námi v kontaktu.

Každý channeler by měl toto vědět pokud možno co nejvíce do detailů. Občas se stává, když začínáme, že ty informace jsou hodně všeobecné, protože si nejprve trénujeme tu dovednost. Je to jako když se učíte psát, také ze začátku nejprve pomalu vykreslujete písmenka a postupně to zdokonalujete, píšete rychleji atd.“

Je channeling skutečně pro každého? Kdy by se zájemce o channeling neměl raději do channelinování pouštět?
„Asi není úplně nejlepší začínat s channelingem v době, kdy procházíme nějakou velikou transformací, nebo třeba změnou v rodině, která je pro nás emočně náročná. Dále není vhodný pro toho, kdo užívá nějaká psychofarmaka. Ta nás tlumí a my jdeme právě naproti emocím a vědomě to pozorujeme, což se tluče a tluče se to samozřejmě i s užíváním nějakých omamných látek nebo alkoholu.“

Jde u channelingu čistě o informace, nebo má i jiné efekty či přímo benefity?
„Channeling je v mnoha případech velmi účinný na celkovou kvalitu života. Channeler je totiž napojen na srdce a díky tomu se dostáváme do prostoru za myšlenkami, za emocemi, za egem… Jako channeler vytváříte tuto energii, stáváte se absolutním pozorovatelem celého toho procesu a ještě navíc jste ve spojení s energií, která je k tomuto podporující.

Pro nás je přirozené být ve vibraci srdce. Je to pro nás nejpřirozenější stav. Není pro nás těžké se do něho dostat, ale chce to trénink, abychom byli schopni opustit své myšlenky. Někdy jsme v myšlenkách a emocích moc chyceni, takže když se přes srdce spustí channeling, tak se děje i spousta léčivých procesů právě jenom proto, že si pobudeme v tom prostoru našeho srdce.

Dále je to tak úspěšné proto, že mnohdy jde channeling přímo ke kořenu věci. Jak už jsem říkala na začátku, je to pro každého, kdo chce vědomě převzít zodpovědnost za svůj život. Kdo si chce uvědomovat, že naše emoce tvoří naši realitu. Že způsob, jakým reagujeme na vnější podněty, tvoří naši realitu. Způsob, jakým přemýšlíme třeba sami o sobě, jak sami sebe hodnotíme, na to se často ani dívat nechceme, tak právě i toto může channeling pomoci řešit.

Není to ale jen o tom, opustit své ego a myšlení a vnímat vše jen srdcem a intuicí. Měli bychom se dostat do bodu, kdy jsme ve středu mezi intuicí a logikou. Abychom vnímali, že logika je přirozenou součástí nás a není třeba od ní nutně utíkat čistě k intuici. Channeling je také hodně o zvědomování. Zdroj nám může přinést úplně nový úhel pohledu, jehož my sami nejsme schopni, když nemáme skrze rušivé emoce a myšlenky se dostat do prostoru k srdce.“

Chcete se naučit channelovat? Víkendová výuka  channelingu proběhne 17.-19.3. v Praze. Více informací a registrace na akci >>>zde<<<

Nebo s námi pojeďte na pětidenní kurz channelingu Škola Channelingu 21.-26.8. 2023. Pro více informací a registraci klikněte >>>sem<<<