Zdravíme, přátelé,

 

nejčastější otázka, kterou od vás dostáváme je: A můžu se channeling naučit i já? Když…

  • …v meditacích nic necítím?
  • …mi nejdou vizualizace?
  • …nemám žádné zkušenosti?
  • …necítím své srdce?
  • …nemám otevřené třetí oko?
  • …mám s duchovním rozvojem špatné zkušenosti?

Odpověď je jednoduchá ANO! Pojďme si to více rozvinout. Abyste pochopili, co se skrývá za slovem channeling. A jak je třeba k výuce channelingu přistupovat.

Channeling je způsob kontaktu s jemnohotným světem, kdy se stáváme kanálem pro průchod informací z jemnohmoného světa. Abyste byli schopní stát se kanálem pro průchod informací, je třeba nejprve být v propojení se svým srdcem.

Srdce je branou do jemnohmotného světa. Když začínáme pracovat se srdcem, je třeba opustit všechny koncepty, které jsme si osvojili. Koncepty, postupy a techniky nám v určitém bodě mohou bránit ve vnímání sebe sama.

Při práci s channelingem nejprve potřebujeme vnímat sami sebe. Znát vnitřní prostor srdce a zjistit, jak se naše srdce projevuje.

Proč zrovna  srdce?

Srdce je řízeno naší duchovní podstatou. Duchovní podstata je nejhlubší moudrost, ke které můžeme mít přístup. Duchovní podstata je kompasem pro náš život. Celý  život nám posílá zprávy v podobě intuice. Celý život s námi komunikuje skrze symboly, synchronicity a události, které prožíváme.

Není možné, abychom byli od duchovní podstaty odpojeni. Co však je možné, že  se propojení s ní nevědomě vyhýbáme. Nejsme k němu vedeni.

Proto v rámci přípravy na channeling pracujeme nejprve s napojením na srdce. Propojení se srdcem každý z nás prožívá individuálně. To je důvod, proč opouštíme koncepty a systémy, které jsme se doposud naučili. Vydáváme se na cestu do svého nitra, kde skutečně poznáváme sami sebe.

Srdce je pro nás také nejsilnějším bezpečnostním prvkem během channelingu.

Zpět k naší jednoduché odpovědi. K channelingu má  předpoklad každý, protože během výuky channelingu pracujeme se srdcem s napojením na duchovní podstatu. Srdce i duchovní podstatu má k dispozici každý člověk.

Každý máme sice předpoklady, ale ne všichni se ve finále channeling naučíme. Proč?

Channeling je dovednost jako každá jiná. Pojďme si to ukázat na běžnějším  příkladu. Například sport. Každý člověk má předpoklad dělat nějaký sport, ale ne všichni jej dělají. Protože každý máme danou míru, jaké jsme schopni  v rámci sportu dosáhnout. Od profesionálních sportovců až k rekreačnímu sportování. Někteří lidé jsou na sport nadaní, jiní musejí hodně trénovat, aby dosahovali nadprůměrných výsledků.

S channelingem je to stejné. Mnozí mají nadání, ale pokud se channelingu nevěnují, jen těžko jej mohou rozvíjet. Jiní nadání nemají, ale mají odhodlání. Už jsme byli svědky toho, že i skrze odhodlání a vytrvalost lze channelingu dosáhnout.

Jde o to, jestli vás channeling volá. Jestli  jste schopni si představit, že channelujete. Dalším důležitým aspektem je ptát se proč? Proč chci channelovat? Jaká je moje vnitřní motivace.

Přinášíme rozhovor s Martinou Čampulovou, která se naučila channelovat pod naším vedením, a dnes zakomponovala channeling do své terapeutické praxe. Martina patřila k lidem, kteří v rámci meditací neměla vizualizace. Dlouho si myslela, že je s ní něco špatně.

V rámci výuky channelingu vytváříme bezpečné prostředí, kde máte možnost najít svou individuální cestu. Prožít, jak se propojení se srdcem u vás projevuje, a dále jej rozvíjet. Až když jsme pevně ukotveni v srdci, začínáme rozvíjet channeling. Stejně jako při vnímání srdce je prožitek s channelingem ryze individuální. U každého z nás se projevuje úplně jinak. Pomáháme vám najít vaši cestu k channelingu.

Na našich kurzech získáte zkušenost se sebou samými. S vlastní podstatou. Tato práce vyžaduje prostor pro individuální přístup. Proto pořádáme setkání pro menší počet lidí.

Volá vás výuka channelingu? Možností jak začít s výukou je hned několik. Individuální výuka – můžeme začít ihned, Víkendová výuka channelingu nejbližší termín 23-25.9. Ostrava  , pětidenní kurz Škola channelingu nejbližší termín srpen 2023. Podrobné informace a registraci najdete >>>tady<<<