Často se ptáte, jak řešit stávající situaci? Co je nejlepší v tuto chvíli dělat? Přijměte přepis channelingu od Strážce Třetího Oka :

Zdravím přátelé,

děkuji, že jste se rozhodli být ve spojení touto formou. Strach je neprojevená láska a také neprojevený potenciál. Procházíme obdobím, které nás různými cestami vede stále do jednoho hlavního bodu a tím je strach.

STRACH!

Nenechte se mýlit. Záměrem všech dějů není to abyste se báli. Záměrem všech dějů je, abyste strach uzřeli. Máme-li vědomě pracovat se strachem, je výhodné si jej nejdříve uvědomit. Strachy jako formy neprojeveného potenciálu, se nejlépe projevují, když jsme mimo svou komfortní zónu. Díky určité míře nekomfortu, přestáváme dění kolem nás kontrolovat. Když mizí kontrola, mohou se objevit emoce a prožitky, kterým se primárně bráníme.

Strach je jedním ze základní prožitků, které vědomě i nevědomě potlačujeme a chceme se mu za každou cenu vyhnout. Jenomže společnost se nemůže posunout na další úroveň, pokud stále nosíme své strachy s sebou.

Pokud chceme smysluplně přispět vlastní aktivitou do vínku kolektivního vědomí. Pojďme alespoň trochu naproti vědomé práci se strachem. 

CO OBNÁŠÍ VĚDOMÁ PRÁCE SE STRACHEM?

  1. Uvědomit si a přiznat si, že se něčeho bojím

  2. Strach pojmenovat

  3. Najít cestu k projevení lásky a potenciálu i přes to, že strach prožívám –  pomocí síly vědomí a meditace

  4. Užívat si klid v mysli a jednoduchost života, když strach pomine

Strach je iluzí mysli, která vznikla v moment, kdy jsme nerozuměli tomu, co se kolem nás děje. Strach je iluzí mysli, která označuje nepříjemná místa našich životů. Strach je iluzí mysli, která se rozpouští v okamžiku, kdy připustíme její existenci. 

Jak se dostat za hranici strachu a uvolnit mysl? Jedno je jisté! Pomocí strachu se za hranici strachu nedostaneme. Na vnitřní úrovni je důležité projevit lásku sám sobě, když se bojím. Na vnitřní úrovni je důležité přestat před strachem utíkat. Zastavit se a pozorovat! Jaké triky používám na to, abych se strachu vyhnul/a? Co všechno ve svém životě nedělám, protože se bojím?

Chcete vědět, jak se zbavit strachu pomoci síly našeho vědomí a pravidelné meditace? 11.2.od 18:00 startuje Channelingová Online Beseda, kde se naučíte jak začít používat potenciál vědomí pro práci se strachem.

CO NÁS NA BESEDĚ ČEKÁ

Úvod – jak funguje vědomí v těle a kde ho hledat?

Návod –  na vědomou práci se strachem pomocí vědomí!

Praktická část – jak vědomí v těle používat, jak si ho postupně zvědomovat, jak sílu vědomí upevňovat v běžném životě. 

Benefity pravidelného opakování meditací – zaměřené na meditaci SRDCE

Otázky a odpovědi 

 

Získáte praktický návod podložený zkušeností vlastního vědomí. Vědomí můžete začít vnímat okamžitě. Následně záleží na tom, jestli se necháte vyrušit ze spočívání v neomezeném klidu vědomí. Vyrušení je běžnou součástí života, proto se naučíte, jak se k vědomí zpět vrátit.

REGISTRACE NA BESEDU ZDE