Emoce jsou jedním ze čtyř nástrojů duchovní podstaty. Tak praví učení Strážce Třetího Oka.

Co to znamená, když jsou emoce naším nástrojem? Jak to poznáme?

Emoce jsou kořením našich životů. Bez emocí zažíváme situace pouze jednu po druhé bez jakéhokoliv dalšího hlubšího prožitku. Existují emoce, které se nám líbí, existují emoce, které se nám nelíbí. Jejich různorodá škála a kombinace je tu proto, ať se naučíme být na emocionální úrovni v rovnováze. Jestliže prožíváme intenzivní štěstí a přestáváme si to uvědomovat, automaticky přichází emoce, která štěstím není. Ať jsme si neustále vědomí příčiny štěstí i příčiny smutku.

Když jsou emoce naším nástrojem  uvědomujeme si, příčinu jejich prožívání! Vím proč právě teď prožívám emoci např.: smutek nebo radost. 

Ve chvíli kdy nevíme proč emoci prožíváme. Znamená to, že daná emoce ještě není naším nástrojem. Když nevíme proč emoci prožíváme, většinou je nám to nepříjemné. Proto vznikají emoce, které se nám nelíbí.
Když se za každou cenu chceme držet pouze krásných emocí (radosti, štěstí apod.) a podřizujeme  se tomu, tak ani tyto emoce nejsou naším nástrojem.

Jak vědomě pracovat s emocemi? 

  1. Zeptej se sebe:  Proč jsem nyní naštvaný/á, žárlivý/á, smutný/á, radostný/á?
  2. Pozoruj, kde se emoce projevuje na těle. Obrať pozornost na to, jak se cítí Tvé tělo! První čeho si všimneš a co jsi schopný/á pojmenovat je klíčem k uvolnění a uvědomění.
  3. Počkej až aktuální intenzviní prožitek odezní
  4. Zrekapituluj své poznatky z 1. a 2. bodu
  5. Zeptej se: Jak se chci cítit příště?

Během celého procesu je třeba si dopřát čas. Nikdy nevíme, jak hluboký je emoční návyk, který zpracováváme. Nikdy neznáme všechny jeho roviny. A tak pozvěme radost do vědomé práce na sobě. Udržujme uvědomění, že již na změně pracuji, že již tímto cvičením se děje.

Práce s mentální složkou našeho bytí v reálném čase někdy trvá. Jestliže uplatňujeme nějaký vzorec chování týdny, roky, celý život jeho přepis nějakou dobu potrvá. Dopřejme si postupné uvolnění. Dopřejme si postupnou práci se svým prožitkem krůček po krůčku. Po každé když se objeví nechtěná emoce znovu udělejme toto krátké cvičení. Díky tomu máme  zpětnou vazbu zda se uvolňujeme a kam směřujeme.

Toto je návod pro práci s naším vnitřním prožitkem. Jak projevovat emoce na venek? Proč je to dobré? Jak projevit emoci a neublížit? To je předmětem dalšího článku.

Odebírej články na blogu emailem. Zadej svůj email do formuláře na této stránce a žádný nový článek už Ti neuteče.

Je Ti příjemné se vzdělávat formou videí z pohodlí domova? Více inspirace nalezneš v Channelingovém online klubu