V tomto článku se dozvíš, jak se naučit channeling.

Nejprve si řekněme: ,,Co to je CHANNELING!”

Channeling je stav vědomí.

V tomto specifickém stavu vědomí navazujeme telepatická spojení s hmotnými či
nehmotnými formami informačních polí. Telepaticky se propojujeme s ostatními lidmi, zvířaty a bytosmi mimo planetu zemi.

Slovo channeling pochází z anglického slova channel – kanál. Díky změně mozkových frekvencí se staneme kanálem pro průchod informací.

Co dělám když channeluji? Jak channeling na sobě vnímám?

Nejčastěji jsem ve spojení  s informačním polem nebo-li rozšířeným vědomím Strážcem Třetího Oka.

Zavřu oči, zhluboka se nadechnu a vydechnu. V ten moment se vše co mi běhá hlavou přesune do zadní části do oblasti temene.

Předemnou se rozprostře prostor, který nejlépe popisuje podoba filmového plátna. Na plátně se objevují zářivé energetické proudy, světla, barvy.

Při osobním channelingu mi plátno nabízí náhledy do situací, které daný člověk zažil a dochází k rozponání přičiny a následků.

Nahlížím do paralelních světů a dalších dimenzí. Velmi zkráceně popsáno toto je zlomek všeho co se při channelingu ve mě děje.

Celým procesem mě provází silný prožitek na úrovni těla. Některé věci vím, prožívám je. Z úrovně logiky nejsem schopná vysvětlit, např to:  proč jsem věděla, kdo se stane příštím prezidentem USA.

Schopnost channelingu má každý člověk!

Pro některé z Vás je to hodně odvážně tvrzení. Proč jsem si tím jistá?

Krok Jedna k otevření channelingového kanálu

Skočme rovnou do praxe:

  • udělej si pohodlí v sedě nebo leže
  • zavři oči
  • svou pozornost věnuj uvolněnému nádechu a výdechu
  • myšlenky nech volně plynou hlavou bez hodnocení
  • právě se stáváš pozorovatelem/ pozorovatelkou svých myšlenek a to je důležitý aspekt k uvědomování si svých myšlenek a jejich pozorování bez hodnocení
  • nyní s každým dalším nádechem a výdechem pomaloučku po lehoučku přesouváš svou pozornost do prostru, kde se nachází Tvé srdce.  Spočívej ve svém srdci a skrze svůj dech vnímej , co se v něm odehrává

A tady je má jistota! Vstup do channelingového kánalu se děje skrze srdce. Srdce má každý člověk.:-)

Channeling je stejná schopnost a dovednost, jako je čtení, psaní a počítání. Praxí pronikáme do různých hloubek.

Každý channeler má své vlastní specifické projevy těla, hlasu, automatické tvorby. Channeling se projevuje tolika formami, kolik je na planetě lidí.

Nauč se a procvičuj krok Jedna. 

Propojení s vlastním srdcem přináší uvolnění těla. Vnímáš, že i nejjemněší svaly, se nyní uvolňují. Máš prostor zrelaxovat a nabrat zpět svou přirozenou sílu.

Chceš se naučit channeling?  Srpnu pořádám již 3. Školu channelingu, kde se skrze aplikovanou teorii učíš channelovat.

Děkuji Ti za čas, který věnuješ tomuto článku a jeho sdílení

S láskou zdrav

Lucie