Existuje mnoho podob utrpení. Problémy, stres a limity se kterými se každý den vypořádáváme, jsou odrazem našeho vědomí.

Když se otevřeme myšlence, že vše co se děje ve vnějším světě je odrazem našeho vnitřního nastavení. Může se nám okamžitě ulevit. Protože nám stačí nahlédnout do nitra nastavení mysli a vnější svět okolo nás se okamžitě promění.

Stav našeho vědomí určuje realitu, kterou prožíváme.

Potřebujeme dostatečnou  dávku odvahy, abychom obrátili pozornost k sobě a opustili lákadla vnějšího prostoru.

Je dobré najít nástroj, který nám s poznáním sama sebe pomůže. Takový nástrojem může být meditace.

 

Pokud chceme naplno pochopit jak se věci mají. Pokud chceme rozpoznat, co je skutečné a smysluplné. Potřebujeme trénovat mysl, aby se uměla koncentrovat do jednoho bodu, aby se uměla zaměřit na přítomný okamžik.

Channeling se Strážcem Třetího Oka přináší nemalá poznání o fungování duchovní podstaty, mysli, emocích a egu. Součástí jeho učení je stav vědomí Nejvyšší radosti, který je výsledkem koncetrované mysli do jednoho bodu. Nejvyšší radost je odrazem absolutní přítomnosti.

 

Nejvyšší radost přepis channelingu se Strážcem Třetího Oka

Co to je nejvyšší radost ve třech bodech?

1. Nejvyšší radost je stav vědomí. Je to stav vědomí, při kterém jsme si plně vědomi našeho chování. Vnímáme v přítomném okamžiku příčinu a následek najednou. Tedy víme, že naše chování zasazuje semínko příčiny, které uzraje v následek. Ve stavu nejvyšší radosti víme, že určitý druh chování vyvolává přesně dané reakce.

2. Stav nejvyšší radosti je stav vědomí, kdy jsme si plně vědomi rovnováhy. Rovnováhy mezi aktivitou a vědomým spočíváním. Víme, kdy je potřeba být aktivní, aby se naše přání naplnila. Také víme jakým způsobem je třeba aktivitu vynaložit. Na druhé straně víme, kdy je třeba spočinout a vědomě nic nepodnikat. Protože jsme schopni vycítit, že se musejí sejít vnější podmínky, proto abychom mohli svá přání zrealizovat.

3. Nejvyšší radost je také stav vědomí, kdy jsme plně pozorní sami k sobě. Ke svým pocitům, ke svému tělu a myšlenkám.  Je to stav vědomí, kdy se rozpustilo naše ego. Ve stavu nejvyšší radosti získáváme maximální možnou efektivitu k tomu, co chceme realizovat.

 

Proč je pro nás výhodné nejvyšší radost objevovat a přibližovat se k ní? Proč je dobré nejvyšší radost praktikovat?

Protože nás zbavuje utrpení.

Možná si říkáme, že třeba zrovna netrpíme.

Věnovali jste dnes alespoň jednu myšlenku něčemu, co se odehrálo v minulosti?  Věnovali jste dnes alespoň jednu myšlenku něčemu, co teprve bude? Pokud ano, zaséváte semínka pro budoucí stav utrpení.

Opakované myšlenky na minulost vytvářejí lpění a chuť uplynulé události hodnotit.

Opakované myšlenky na budoucnost vytvářejí strach a nejistotu z toho, jak všechno dopadne.

Zdroj veškerého utrpení začíná v naší mysli.

Nejvyšší radost je přirozenou součástí přítomného okamžiku. V přítomném okamžiku mysl spočívá ve stavu bez utrpení. Dosáhnout nejvyšší radosti je možné vytrvalým tréninkem mysli.

Proto jsem také pro nás připravil meditaci srdce. Která nám umožňuje uvědomovat si nejvyšší radost v běžném životě.

Meditace srdce nám umožňuje uvědomovat si nejvyšší radost v běžném životě.

Ve stavu nejvyšší radosti se postupně zbavujeme veškerého utrpení.

Zároveň bych byl prosím rád, abyste označení  nejvyšší radost nezaměňovali s příliš velkými výbuchy emocí. Nejedná se o  velké štěstí či intenzivní zážitek.

 

Jedná se čistě o nádech a výdech v přítomném okamžiku. Tady a teď v těle.

Ano, emoce jsou skvělá věc. Zároveň to neznamená, že když prožíváme intenzivní návaly štěstí, že jsme ve stavu nejvyšší radosti. Neznamená to, že když prožíváme silnou emoci, že prožíváme stav nejvyšší radosti.

Obzvláště máme rádi emoce, u kterých můžeme říct:,, To jsem v životě ještě nezažil/a.   K takovým emocím často přilneme a pokoušíme se  je vyvolávat znovu a znovu. A zde se opět můžeme setkat s utrpením, které plyne z nenaplněného očekávání.

Pravidelnou meditací trénujeme mysl a zbavujeme ji hloupých omezení. Místo utrpení postupně rozvíjíme stav nejvyšší radosti. A začínáme vnímat vše, co je skutečně smysluplné.

 

Hledáte-li vhodnou meditační praxi, která Vám pomůže s tréninkem mysli? Chcete-li se posunout ve svém životě dál, za hranice rušivých emocí a limitů mysli. Přijďte tento čtvrtek 27.2. od 18:00 co Centra Šestý Smysl v Praze. Při Channelingové besedě obdržíte plné vysvětlení meditace Srdce, která je určená pro každodenní praxi. Registrovat se na čtvteční setkání můžete zde.