Možná jste si už položili otázku, proč je dnes tolik osamělých a zároveň samostatných žen ?

Ženy teď procházejí obdobím léčení. Léčením z nedůvěry v muže. Zpracovávají vzorce od babiček a prababiček. Druhá světová válka velmi zasáhla naši krajinu. Když se muž nevrátil z války nebo z koncentračního tábora, mnohá žena najednou zůstala úplně sama na všechnu práci. Taková žena zastávala roli muže i ženy najednou. Aby tu situaci mohla přežít, nebylo možné dávat průchod hlubokým emocím. Zároveň vznikl kolektivní program o tom, že se MUŽŮM NEDÁ VĚŘIT.  ŽENA CÍTILA ZRADU, že najednou zůstala sama. To je důvod, proč je dneska spousta mladých žen samotných. Být samostatná je bezpečné. 

Ženy musely zamknout své emoce, aby přežily válku. Pak nastala vlna emancipace, kdy vstupovaly do mužských rolí aby dosáhly tzv. rovnocennosti. Jenomže tahle doba už pominula. Vědomí mužů se navýšilo. Smýšlení mužů o ženách se v umnohém vylepšilo. Tak je důležité, aby ženy začaly léčit samy sebe, byly schopné otevřít se více svým vnitřním zraněním a samy sebe přestaly chránit používáním mužské energie. V ten moment přestanou soupeřit a vstoupí do role žen. Do role nositelek moudrosti a aktivitu přenechají na mužích.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ŽENSKOU A MUŽSKOU ENERGIÍ ?
Žena je nositelkou MOUDROSTI, muž je nositelem AKTIVITY. Žena vytváří svou moudrostí prostor pro aktivitu muže. Někdy se stane, že žena svou moudrostí vytvoří prostor, ale zároveň použije i tu mužskou energii a sama jím proniká. V ten moment tam není pro muže místo.

CO JE MÍSTO SOUPEŘENÍ ?
Aspektem ženy je SPOLUPRÁCE. Ve chvíli kdy žena soupeří se svým mužem tak vznikají náročná partnerství, protože muž je zbaven své síly a žena pěstuje nedůvěru v jeho mužskou sílu.

JAK POSÍLIT DŮVĚRU ?
Posílit důvěru především v sebe sama. Věřit sama sobě a učit se používat ženskou moudrost. Touto prací budovat sebevědomí sobě sama. V ten moment je přirozené, aby muž ve tvém prostoru milá ženo byl aktivní a rozvíjel se.

Článek vznikl na základě channelingu se Strážcem Třetího Oka

Skype konzultace doprovázené Channelingem se Strážcem Třetího Oka přes skype objenáš emailem: luciealferi@gmail.com

Více inspirace nalezneš v Channelignovém online klubu