Svobodu každý chápe skrz svůj individuální prožitek.
Jak vypadá bytost, která je svobodná, ve své mysli ?
Mysl člověka je jeho nástrojem. Nástrojem duchovní podstaty. Svobodná bytost si tohle uvědomuje v každé situaci.

Svobodná bytost prostupuje časem a prostorem bez ulpívání. Ve chvíli kdy máte pocit, když si myslíte, že něco potřebujete, že bez toho nemůžete být, že vaše existence je na něčem závislá, tak už jste vyskočili z procesu, svobodného vědomí, svobodného bytí.
Ve chvíli kdy máte pocit nebo si myslíte, že víte, že cokoliv potřebujete, tak vyskakujte z procesu svobodné bytosti.

,,Všechny podmínky, situace a věci jsou tu proto, abyste mohli být blíže své NEJVYŠŠÍ RADOSTI.“

Jsou tu proto, abyste objevili naplnění. Být naplněn sám sebou, každým nádechem a výdechem. Stanovovat si co nejméně podmínek. Mít přání a být si vědom toho, že mé přání je součástí celku, že mé přání se stane ve vhodný čas. Ve chvíli, kdy jdete cestou uspokojování svých potřeb o kterých si myslíte, že bez nich nemůžete být, tak vystupujete z procesu svobodné bytosti.

Článek vznikl na základě channelingu se Strážcem Třetího Oka

Více inspirace nalezneš v Channelignovém online klubu