CO TO JE CHANNELING?

Channeling je označení pro stav vědomí, při kterém je možné vstoupit do jemnohmotného světa a komunikovat s multidimenzionálními bytostmi.

Slovo channeling pochází z anglického slova channel. V doslovném překladu znamená kanál. To je velmi výstižné! Člověk, provádějící channeling, se stává kanálem pro průchod informací z jemnohmotného světa.

Když jsem hledala nejlepší a nejsrozumitelnější formu, jak vysvětlit channeling, objevila jsem toto video. Má české titulky!

Jsem přesvědčená o tom, že stav vědomí, který je k channelingu potřebný, byl pro nás kdysi zcela přirozený. Jen jsme si na něj dovolili zapomenout.

Chviličku se  nyní prosím pozastav při čtení a dovol si krátký prožitek.

Nadechni se……. Vydechni…….

Co Tě baví nejvíc na světě? Existuje taková činnost?

Nadechni se….. Vydechni……

Jaké to je když děláš to, co Tě baví nejvíc na světě?

Nadechni se….. Vydechni…….

Jak se u toho cítíš?

Nadechni se….. Vydechni…..

Co teď cítíš? Jak se změnila Tvá nálada?

Nadechni se…… Vydechni…..

Skvělé!

Změnila se Tvá nálada? Ubírají se nyní Tvé myšlenky směrem k oblíbené činnosti? Uvolnilo se Tvé tělo?

Ano?!

To, jak se cítíš, když děláš svou oblíbenou činnost je výchozím stavem vědomí pro channeling.

Když channeling ,,vyučuji”, je potřeba se v první řadě dostat do stavu vnitřního klidu. To děláme pomocí meditace Srdce, která je navržená tak, aby uklidňovala mysl.

Pomocí channelingu získáváme nadhled nad situací, které  se nám v životě zdají obtížné. Díky tomu, že se channeler stává kanálem pro průchod informací, mají všichni zúčastnění možnosti cítit energii (atmosféru), která skrze channeling přichází.

Příchozí informace jsou doprovázené prožitkem. Z prožitku se stává zkušenost a ze zkušenosti praxe. Když máme zkušenost, umíme všechny informace  použít v běžném životě. Klíčem k použití channelingových informací je právě prožitek atmosféry při setkání.

Informace z channelingu přicházejí formou čistého pohledu na situaci. Někdy jsou odpovědi na naše otázky šokující. A to je dobře! Proč? Náš šok je pouze známkou toho, že na úrovni duchovní podstaty tuto odpověď známe, ale na úrovni automatických programů v mysli máme ještě kus cesty před sebou. Získáváme inspiraci, návod, vodítko pro naše další směřování.

Jako největší benefit channelingu vnímám to, že skrze přicházející  informace se nám zvědomují vzorce chování, které před tím byly schované pod pokličkou nevědomosti.

Channeling se může projevovat různými způsoby. Nejpopulárnější formou je channeling mluveným slovem (nejčastěší forma, kterou používám). Další částou formou je automatické písmo a automatická kresba. Channelingové propojení se může projevovat zpěvem, může proudit skrze  tělo formou energie.  Co channeler to způsob projevu. Při channelingové výuce zvědomuji každému jeho  vlastní způsob.

Mezi nejznámější světové channelery patří Daryl Anka a Ester Hicks ( z U.S.A.)

Pro mě osobně je obrovskou inspirací příběh Chico Xaviera.

Pokud máte nějaký dotaz ohledně channelingu, zeptejte se mě.

Můj email je: luciealferi@gmail.com

Kalendář akcí

Vidím, že Tě naše stránky zaujaly!

Pojďme navázat bližší kontakt.

Vložením e-mailu získáváš pravidelné zprávy ze světa Channelingu. Například upozornění na živá vysílání, živé akce nebo nové články na blogu.
Škola Channelingu pro vědomý život.